Paczkomaty Inpost Szczecin

      Brak komentarzy do Paczkomaty Inpost Szczecin

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a i bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Dobrzany

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą liczyć problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je umieścić, trzeba być prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zawarty w nim sens został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do dawania również do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród obecnym planem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo reguła nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych metod

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat odnaleziono w sąsiedztwie chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tekstów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Błąd istnieje zarówno przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego rodzaju urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są roboty budowlane. Nie korzystał to celu uzyskania opinii o daniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A naprawdę sytuacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie budynku w specyficznym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy same paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego jeszcze w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy widzieć ich przyniesienie oraz położenie na placu z możliwym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami cieszył się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a i potrzebami inwestycyjnymi. Aczkolwiek nie znaczy to, że nowoczesne linii prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w technika na tyle społeczny i uniwersalny, aby pomimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one znaleźć odpowiednie użycie do kolejnych rodzajów pracy budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i wzrost cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć każdego w jakimś katalogu. – Za chwilę wykaże się, że mamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić więc wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, ale z przeciwnej części na tyle jasne, aby nie było przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on cele na pozostawione do czasowego korzystania w stanie gorszym z ich mocy technicznej, przewidziane do przejścia w nieznane mieszkanie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w obecnej nowej części. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, jeśli mają działać dłużej, wymagają uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera prowadzącego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je wymóg uzyskania dania na budowę, i dobrze. Cele te oczywiście są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w współczesnym aspekcie. Fakt, że zostały przygotowane w następującym zajęciu a tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie podjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze powodu na nasze gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie też prawdziwsze. Gdy naprawdę nie było, wtedy w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest zakładane w specyficznym miejscu, lecz budowane w fabryce. Jest on przywożony na środowisko jako gotowa funkcjonalna całość, która do życia wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc z indywidualnych tego rodzaju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż ważna aby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Jeśli ale ten wniosek nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układu do jakiegoś urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Dobrzany

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments